Werkwijze

Vanuit de praktijk wordt psychologische behandeling in de generalistische basis GGZ geboden, of wordt er in samenwerking vanuit de specialistische GGZ behandeld; afhankelijk van de aard en de ernst van de problematiek.
Na de aanmelding zal een kort telefoon gesprek volgen, waarin het belangrijk is alvast je vraag te horen. Op basis hiervan kunnen we een afspraak maken.
Tijdens het eerste en/of het tweede gesprek maken we kennis met elkaar, kijken we hoe de klachten in elkaar steken en waar je precies last van hebt en hoe dat zo is begonnen. Als het klikt en we besluiten tot behandeling over te gaan, maken we een afspraak om het behandelplan vast te stellen.
Regelmatig zullen we met elkaar kijken of de koers die we behandelen nog passend is en natuurlijk zo nodig bijstellen.
Ik vind het belangrijk dat de effectiviteit van de behandeling met regelmaat gemeten wordt en besproken wordt. Dit doe ik in gesprek: ik spreek samen met je verschillende evaluatiemomenten af. Ook wordt hier het behandelcontact besproken.
Daarnaast neem ik aan het begin en het eind van de behandeling een vragenlijst af die de aard en ernst van de klachten in kaart brengt.
Zowel de meetmomenten als de evaluatiegesprekken gebruik ik als leidraad om de therapie tussentijds bij te kunnen sturen.
De vragenlijsten worden toegestuurd vanuit onlinetestcentrum Questmanager.
Over deze werkwijze wordt je uiteraard geïnformeerd tijdens de behandeling.

De duur van de sessies is 50 minuten.