Voor wie

Je kunt bij mij terecht voor psychologische behandeling van verschillende soorten klachten en problematiek. Te denken valt aan somberheid, wisselende stemmingen, angstklachten, of andere vormen van psychische problemen waar men last van kan krijgen. Er is sprake van een moeilijke periode, je wordt gehinderd door de klachten in je dagelijks leven. Kortom, er kunnen uiteenlopende redenen zijn om je aan te melden voor een psychologische behandeling. Vragen zijn altijd welkom, telefonisch of via de mail.

De zorg die geboden wordt, moet passend zijn binnen de Generalistische Basis GGZ. lees verder

In mijn praktijk behandel ik zowel (jong)volwassenen als ouderen. Naast de ervaring die ik heb opgedaan in de eerstelijnshulpverlening, heb ik deze ook opgedaan in de ouderenzorg. Dit maakt dat ik bekend geraakt ben met diverse ziektebeelden en psychische problematiek die hier aan gerelateerd is. Ik zet me in om samen op zoek te gaan naar behandeling die hierbij aansluit en kijk graag met je naar de mogelijkheden die we hierin hebben om klachten te verminderen. Hierbij kan mijn kennis en ervaring met problematiek in deze levensfase helpend zijn om de behandeling zo passend mogelijk te maken.