Productbeschrijving BGGZ

De behandelcyclus ziet er als volgt uit:

  • Intake: In 1-2 gesprekken wordt gekeken hoe de klachten tot stand zijn gekomen en hoe deze samen hangen.
  • ROM: Routine Outcome Monitoring. Na het eerste gesprek worden je klachten gemeten aan de hand van een vragenlijst. Deze vragenlijst wordt herhaald tijdens en na de behandeling, zodat het verloop van de behandeling in kaart kan worden gebracht.
  • Behandelplan: Vervolgens wordt er een plan van aanpak gemaakt, waar we tijdens de behandeling mee aan de slag gaan. Deze zal regelmatig worden geëvalueerd, om bij te stellen als dat nodig en passend is.
  • Behandelsessies: Deze duren 50 minuten. Naast behandelsessies, kunnen huiswerkopdrachten ondersteunend zijn. Ook kunnen e-mental health programma’s worden toegepast.  Daarnaast kunnen telefonisch contact, overlegtijd en administratietijd deel zijn van de behandeling.

Het kan zo zijn dat de klachten met behulp van GBGGZ niet of onvoldoende verholpen zijn. Het kan dan zijn dat bijvoorbeeld de aard van de klachten te zwaar is, of dat er onderliggend aan de klachten een probleem in je persoonlijkheidsstructuur van invloed is. Dit kan betekenen dat er een meer intensieve, of langere behandeling nodig is. In overleg met je huisarts kunnen we kijken of een verwijzing naar de specialistische GGZ (SGGZ) verkregen kan worden, waarna we samen naar een geschikte behandelaar of instelling kunnen zoeken.

Continuïteit
Indien er sprake is van een niet nagekomen afspraak, zul je een bericht ontvangen met het verzoek een nieuwe vervolgafspraak te maken. Mocht er geen reactie komen op dit bericht, zal er na twee weken nogmaals een verzoekbericht worden verstuurd. Indien je, na een week, niet reageert op dit tweede verzoek zal de behandeling worden afgerond en gedeclareerd worden volgende de vooraf geadviseerde ‘prestatie’.

Het kan zo zijn dat de praktijk geen contract heeft met jouw zorgverzekeraar. Dit betekent dat jij zelf de factuur ontvangt en die in kunt dienen bij je zorgverzekeraar, waarbij je het bedrag terug krijgt waar je recht op hebt.  De cliënt blijft aansprakelijk voor het betalen van sessies die niet onder de verzekering passen.
Je kunt dit navragen bij je borgverzekeraar (voor gegevens:
Nicky Slobbe)

NB. Het is mogelijk dat de behandeling pas laat bij de zorgverzekeraar gedeclareerd kan worden, en dat je dus pas laat inzicht krijgt in de verrekening!