Kosten en vergoedingen

Er bestaan binnen de Generalistische Basis GGZ vier producten, allen met bijbehorende vergoedingen. Mocht je vragen hebben over welk van deze producten voor jou van toepassing is, is het handig om contact op te nemen met de praktijk.

Met sommige zorgverzekeraars zijn contracten opgesteld, wat maakt dat er sprake is van een optimale vergoeding van de gesprekken (als er sprake is van een diagnose die valt onder de zorgverzekeringswet). Huidige stand van zaken qua contractvoering/ aanvragen voor 2017 is: CZ/OHRA/DELTA LLOYD, de Friesland, Multizorg , DSW,
VGZ (aanvraag loopt nog).

In andere gevallen is er geen sprake van een contract met de zorgverzekeraar; toch kun je -afhankelijk van je verzekeraar – een percentage van de behandeling zelf terug vragen bij je zorgverzekeraar. Je kunt zelf met je zorgverzekeraar contact op nemen, om informatie hierover in te winnen.

De tarieven hieronder vermeld staan, zijn de maximale NZA tarieven voor 2016.
GB GGZ Kort (circa 300 minuten) voor de lichte, enkelvoudige maar persisterende stoornissen met een laag risico (NZA tarief 457,37).
GB GGZ Middel (circa 500 minuten) voor stoornissen van matige ernst, een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico (NZA tarief 779,33).
GB GGZ Intensief (circa 750 minuten) voor ernstige problematiek, een enkelvoudig of laag complex beeld, en laag tot matig risico (NZA tarief 1222,04).
GB GGZ Chronisch (circa 750 minuten) voor cliënten met stabiele chronische problematiek, waarbij sprake is van laag tot matig risico. Voor deze laatste groep is door sommige verzekeraars aan mij geen contract aangeboden (NZA tarief 1127,28).
Onvolledig behandeltraject (maximaal 120 minuten) na maximaal twee zittingen (NZA tarief 188,53).
Het onvolledig traject wordt in rekening gebracht als u na een of twee sessies, de behandeling onvoldoende aansluit bij je problematiek of als er blijkt dat er geen sprake is van een DSM-IV diagnose.

Voor psychologische zorg valt de vergoeding onder het eigen risico. In 2016 is dat 385 euro (tenzij je dit bedrag zelf verhoogd hebt).

Als je de psychologische zorg verkrijgt buiten de zorgverzekeraar om, ligt het tarief op € 80,- per sessie van vijftig minuten. Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd (€ 80,-) niet in rekening gebracht.
Als de afspraak niet binnen 24 uur wordt afgezegd,  wordt er € 50,- per sessie van 50 minuten bij u in rekening gebracht (no-show tarief). Deze kosten worden niet vergoed door de verzekeraar.

De behandeling wordt aan het einde van de behandeling gefactureerd.