Generalistische Basis GGZ

Zorg geboden vanuit de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ; eerstelijnspsychologie) is gericht op lichte tot matige psychische klachten in je privé-leven of bijvoorbeeld gerelateerd aan je werk. De aanpak is kortdurend: het gaat om 5 tot 12 gesprekken van 45 minuten.

In de eerste 1 tot 2 gesprekken wordt er samen met je gekeken naar hoe je klachten in elkaar steken (diagnostiek), waarna we tot een aanpak van de problematiek komen. Dit plan van aanpak, of het behandelplan, wordt vervolgens met je besproken en kun je al zelf aan de slag met de eerste adviezen.

Het is zonde om behandeling uit te stellen en te denken ‘Het kan altijd erger’, of ‘Ik moet dit alleen doen’. Je  kunt relatief snel effect zien van de behandeling!  Een meer uitgebreide beschrijving van de opzet van de behandeling kun je hier vinden.
In mijn behandelingen maak ik doorgaans gebruik van Cognitieve Gedragstherapie en EMDR.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de kosten door de verzekeraar is een verwijzing van de huisarts nodig. Hier moet op worden aangegeven dat er een vermoeden bestaat van een DSM-IV stoornis (dit is een psychische stoornis). In de diagnostiekfase ga ik samen met je na of dit inderdaad het geval is. Mocht er geen sprake zijn van een in de regelgeving opgenomen psychische stoornis, zouden de kosten voor psychologische behandeling voor je eigen rekening komen.  Terugverwijzing naar de huisarts, voor behandeling en begeleiding voor lichtere problematiek door bijvoorbeeld de POH-GGZ van de huisarts of het Maatschappelijk werk, valt dan aan te bevelen.

In veel gevallen is vergoeding door je zorgverzekeraar mogelijk. Als u hiervoor in aanmerking wilt komen, doet u dan vooraf navraag hierover bij je zorgverzekeraar.